Про гичку і беладонну Про ботву и беладонну

Дмитрий Донецкий

22-12-2014 23:29:44

Про гичку і беладонну

Надибала дві смішні новини.

Німецький виробник екологічно- чистої продукції Alnatura відкликає партію екологічно чистого дитячого харчування - кашку з проса. В кашці знайшли

тропанові алкалоїди, які в нормі можна зустріти в екологічно чистих беладонні або дурмані.
Поговорюють, що домішки екологічно чистої отрути трапились під час культивування екологічно чистого проса, яке не дуже ретельно пропололи від екологічно чистих бур'янів. В якому саме господарстві трапилось екологічно чисте забруднення не уточнюється.

Серед пошановувачів екологічно чистої продукції поширений простий принцип

"Розпізнати правильні продукти просто: якщо їжа виглядає так, як задумано природою, її можна вживати без побоювання."

Насправді природа задумала зовсім інше - натуральний рослинний продукт еволюційно заточений під убивство. Рослина не може уникнути несприятливих умов, тому "розвинула" ефективну систему захисту - отруту.

Помідори? Всі зелені частини містять соланін і трохи томатіну. В найгіршому випадку кома і судоми.
Картопля- соланін і нейротоксин хаконін.
Квасоля містить лектин, який викликає гемагглютінацію. Продукт можна вживати тільки після термічної обробки при 100°С не менше 10 хвилин. Квасоля, яку готували при 80°С в 5 разів токсичніша ніж сира.
Кісточки яблук та вишень місять цианогенний амигдалін. При вдалому вживанні летальний.
Маніок і корні льону - лінамарін, також цианогенний глікозид. Є трансгенний маніок майже без отрути, але це ГМО.
Листя ревеню - глікозиди сенни.
Соя - інгібітори трипсину.
Велика група рослин, що містять гойтрогени (сприяють збільшенню щитовидної залози): цвітна капуста, брокколі, гірчиця, кольрабі, редька, рапс, проростки бамбука, персики, полуниці, батат.
Родичі гарбузові містять цитотоксин кукурбітацин.
Злакові також еволюційно заточені під корів. Містять фітати, таніни, сапоніни і інгібітори ензимів. Так-так. І глютен.

Якщо гарненько подумати, то з кожного мирного урюка за нами спостерігає хиже око матінки природи і пропонує погратись з нами в еволюцію. Важко знайти натуральну рослину, яка не містить якоїсь гадості для винищення її пожирачів.

Ми все це безпечно вживаємо тільки через те, що розумні предки збагнули, як обдурити природу і не залишитись голодним. Ті, хто був дурний і і сліпо довіряв - отримав премію Дарвіна. Я щоразу демонічно потираю кулачки, коли хтось закликає назад в природу. Спочатку ретельно проваріть квасолю.

Друга новина про ГМО. Голова роспотребнагляду Ганна Попова угледіла плюс від обмеження імпорту товарів в Росію. Каже, що нарешті стало менше трансгенного столового буряка і кукурудзи.

"сегодня на рынок не попадают ГМО-свекла столовая и сахарная кукуруза из этих (США і ЄС) стран" - каже Попова.

Як просто втішити російського споживача. Треба просто навішати йому бурякової гички на вуха. Прикол в тому, що свекла столовая, він же буряк борщовий, на жодному ринку не трансгенний. Не те, щоб його зовсім не було. Колись ніби японці протрансформували, але ж то не Монсанта, щоб завоювати ринки. Інша справа цукровий буряк.

Ну і дивно, що кукурудза потрапила під санкції. Ніби ж в Списку її не було. Знову ж таки, навряд чи ЄС зажимає солодкі трансгенні початки. Тут трансгенної кукурудзи самим не вистачає. Давимось органічним просом з беладонною.

Про ботву и беладонну

Нашла две смешные новости.

Немецкий производитель экологически чистой продукции Alnatura отзывает партию экологически чистого детского питания - кашу из проса. В каше нашли

тропановые алкалоиды, которые в норме можно встретить в экологически чистых белладонне или дурмане.

Поговаривают, что примеси экологически чистого яда случились во время культивирования экологически чистого проса, которое не очень тщательно пропололи от экологически чистых сорняков. В каком именно хозяйстве случилось экологически чистое загрязнения не уточняется.

Среди ценителей экологически чистой продукции распространен простой принцип:

"Распознать правильные продукты просто: если еда выглядит так, как задумано природой, ее можно употреблять без опаски."

На самом деле природа задумала совсем другое - натуральный растительный продукт эволюционно заточен под убийство. Растение не может избежать неблагоприятных условий, поэтому "развило" эффективную систему защиты - яд.

Помидоры? Все зеленые части содержат соланин и немного томатина. В худшем случае кома и судороги.
Картофель- соланин и нейротоксин хаконин.
Фасоль содержит лектин, который вызывает гемагглютинацию. Продукт можно употреблять только после термической обработки при 100°С не менее 10 минут. Фасоль, которую готовили при 80°С в 5 раз токсичнее чем сырая.
Косточки яблок и вишен содержат цианогенный амигдалин. При удачном употреблении летальный.
Маниок и корни льна - линамарин, также цианогенный гликозид. Есть трансгенный маниок почти без яда, но это ГМО.
Листья ревеня - гликозиды сенны.
Соя - ингибиторы трипсина.
Большая группа растений, содержащих гойтрогены (способствуют увеличению щитовидной железы): цветная капуста, брокколи, горчица, кольраби, редька, рапс, проростки бамбука, персики, клубника, батат.
"Родичі гарбузові" (непереводимая игра слов - прим. kondybas) содержат цитотоксин кукурбитацин.
Злаковые также эволюционно заточены под коров. Содержат фитаты, танины, сапонины и ингибиторы энзимов. Да-да. И глютен.

Если хорошенько подумать, то из каждого мирного урюка за нами наблюдает хищный прищур матушки природы и предлагает поиграть с нами в эволюцию. Трудно найти натуральное растение, не содержащее какой-нибудь гадости для уничтожения ее пожирателей.

Мы все это безопасно употребляем только потому, что умные предки поняли, как обмануть природу и не остаться голодным. Те, кто был глуп и и слепо доверял - получил премию Дарвина. Я каждый раз демонически потираю кулачки, когда кто-то призывает обратно в природу. Сначала тщательно проварите фасоль.

Вторая новость о ГМО. Глава Роспотребнадзора Анна Попова узрела плюс от ограничения импорта товаров в Россию. Говорит, что наконец стало меньше трансгенного столовой свеклы и кукурузы.

"сегодня на рынок НЕ попадают ГМО-свекла столовая и сахарная кукуруза из ЭТИХ (США и ЕС) стран" - говорит Попова.

Как просто утешить российского потребителя. Надо просто навешать ему свекольной ботвы на уши. Прикол в том, что свекла столовая, он же буряк борщевой обыкновенный, ни на одном рынке не трансгенный. Не то, чтобы его вообще не было. Когда-то японцы протрансформировали, но это ж не Монсанта, чтобы завоевать рынки. Другое дело сахарная свекла.

И удивительно, что кукуруза попала под санкции. Вроде в Списке ее не было. Опять же, вряд ли ЕС зажимает сладкие трансгенные початки. Здесь трансгенной кукурузы самим не хватает. Давимся органическим просом с белладонной.

http://progenes.livejournal.com/253697.html